Polskie nazwy talentów Gallupa (StrengthsFinder)

P

Często jestem pytany o to jak nazwy poszczególnych talentów przetłumaczyć na język polski. Oficjalne polskie nazwy talentów Gallupa możecie znaleźć np. na Wikipedii. Poniżej wypisałem polskie nazwy talentów zestawione z angielskimi.

Polskie nazwy talentów Gallupa

Angielska nazwa

Polska nazwa

Achiever

Osiąganie

Activator

Aktywator

Adaptability

Elastyczność

Analytical

Analityk

Arranger

Organizator

Belief

Pryncypialność

Command

Dowodzenie

Communication

Komunikatywność

Competition

Rywalizacja

Connectedness

Współzależność

Consistency

Bezstronność

Context

Kontekst

Deliberative

Rozwaga

Developer

Rozwijanie innych

Discipline

Dyscyplina

Empathy

Empatia

Focus

Ukierunkowanie

Futuristic

Wizjoner

Harmony

Zgodność

Ideation

Odkrywczość

Includer

Integrator

Individualization

Indywidualizacja

Input

Zbieranie

Intellection

Intelekt

Learner

Uczenie się

Maximizer

Maksymalista

Positivity

Optymista

Relator

Bliskość

Responsibility

Odpowiedzialność

Restorative

Naprawianie

Self-assurance

Wiara w siebie

Significance

Poważanie

Strategic

Strateg

Woo

Czar

Recent Posts

Categories