Zapisz się na newsletter

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Juszczyk Near-Perfect Performance. Wysyłając wiadomość, przekazujesz mi adres e-mail. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności osadzonej na tej stronie internetowej.
Przykładowy list, który wysyłam w każdą sobotę. 📪
Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Juszczyk Near-Perfect Performance. Wysyłając wiadomość, przekazujesz mi adres e-mail. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności osadzonej na tej stronie internetowej.
Przykładowy list, który wysyłam w każdą sobotę. 📪

Warsztaty o produktywności

Tryb warsztatów – do wyboru
– stacjonarne – 7 godzin
– online – 2 * 3,5h (w dwa osobne dni)
– online – 4 * 2h (każda część w osobnym tygodniu)

Liczba uczestników i uczestniczek
– zwykle do 25 osób
– porozmawiajmy – być może dla Twojego zespołu zaprojektujemy coś specjalnego

Język
– angielski lub polski

W ramach warsztatu
– nagrane video lub krótkie spotkanie online z zespołem – informacja o programie warsztatów
– rozmowa z liderami i liderkami po warsztacie

Jeżeli dłuższa współpraca – do ustalenia możliwe dodatkowe elementy
– cykl webinarów,
– spotkania na żywo z zespołami,
– praca z liderami i liderkami,
– wewnętrzny podcast,
– wyzwania i eksperymenty.

Produktywność rozumiem jako narzędzie do osiągania zamierzanych wyników. Produktywność jest i o umiejętności priorytetyzowania, i o odpuszczaniu, ale także, zwłaszcza w kontekście zespołu, o współpracy, delegowaniu, ustalaniu zasad działania. W ramach pracy nad produktywnością w zespole optymalizujemy i zmieniamy nawyki i sposoby działania w obszarze produktywności osobistej jak i tej zespołowej.

Warsztaty zawierają elementy praktyczne. W ramach warsztatów projektujemy konkretne zmiany, które zespół wprowadza w życie, identyfikujemy bariery w zmianach, określamy harmonogram prac i sposób monitorowania postępów.

Cel

PRODUKTYWNY ZESPÓŁ

W zespole są osoby, które rozumiejąc główny cel (główne cele) postawione przed zespołem mają narzędzia, praktyki i ustalania, które pomagają im te cele osiągnąć w efektywny sposób.

ZAANGAŻOWANIE

Dzięki dobrze rozumianej produktywności osoby w zespole są zaangażowane – działają w kontekście jasnych priorytetów, umieją się organizować i współpracować. 

EFEKTYWNE OSIĄGANIE CELÓW

Najważniejsze cele są osiągane z większą częstotliwością. Pojawia się przestrzeń na rozwój, tuning i rozmowę o współpracy.

Zapraszam do kontaktu za pomocą dowolnego z poniższych kanałów.

Mój adres mailowy: kontakt [ a t ] npp.run

Napisz do mnie wiadomość:

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Juszczyk Near-perfect Performance. Wysyłając wiadomość, przekazujesz mi adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności osadzonej na tej stronie internetowej