Zapisz się na newsletter

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Juszczyk Near-Perfect Performance. Wysyłając wiadomość, przekazujesz mi adres e-mail. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności osadzonej na tej stronie internetowej.
Przykładowy list, który wysyłam w każdą sobotę. 📪
Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Juszczyk Near-Perfect Performance. Wysyłając wiadomość, przekazujesz mi adres e-mail. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności osadzonej na tej stronie internetowej.
Przykładowy list, który wysyłam w każdą sobotę. 📪

Zespół oparty na mocnych stronach

Zespół oparty na mocnych stronach – roczny program

Zespół oparty na mocnych stronach to zespół, którego członkowie znają swoje mocne strony oraz mocne strony współpracowników i umieją z nich korzystać, aby działać efektywnie, osiągając cele, które zostały przed nimi postawione. Wspieram w budowie takich zespołów także w ramach dłuższych współprac, w ramach których towarzyszę zespołowi przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

 • zwykle ten program jest adresowany do zespołów, które już miały wstępne warsztaty,
 • rozpisujemy program na poszczególne miesiące,
 • w każdym miesiącu spotykamy się na chwilę (zwykle online), opracowujemy jeden temat związany z talentami,
 • przygotowujemy zadanie domowe,
 • po pewnym czasie wyciągamy wnioski i spotykamy się w kontekście kolejnego tematu,
 • najczęściej jestem z zespołem w kontekście w ramach czatu grupowego (Slack, Google Chat, Teams itd.)

CEL

Przejście od “znamy swoje talenty i umiemy stosować je dla siebie” do “znamy swoje talenty i korzystamy z nich w pracy jako liderzy i liderki, jako zespoły – w projektach, zadaniach, komunikacji”.

LIDERZY I LIDERKI UMIEJĄ KORZYSTAĆ Z WIEDZY O TALNETACH

Dzięki praktycznym ćwiczeniom i sesjom feedbackowym lidera i liderki wiedzą jak korzystać z wiedzy o talentach w praktyce – w ramach rozmów 1:1, rozmów rozwojowych itd. 

ZESPÓŁ KORZYSTA Z PARTNERSTW TALENTOWYCH

Ludzie w zespole wiedzą, kto z jakimi talentami może im pomóc – w projekcie, w zadaniach.

ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU

Według badań Gallupa, zespołu które wykorzystują w swojej pracy wiedzę o talentach zwiększają swoją efektywność, wzrasta współczynnik zaangażowania i raportowane jest większa satysfakcja z pracy – co jest wynikiem tego, że częściej działają w zakresie swoich talentów i mocnych stron.

PROJEKTOWANIE WSPÓŁPRACY

Program zakłada od 5 do 8 spotkań online w ciągu roku, każde spotkanie trwa od 90 do 180 minut.

Spotkania są bardzo praktyczne i składają się z ćwiczeń umiejętności, które potem realnie są wykorzystywane przez zespół/zespoły w praktyce.

Współpraca: Dostosowuję sposób współpracy do klienta – za każdym razem rozmawiamy jaki jest obecny stan wiedzy o talentach w organizacji, jaki jest cel i jak rozłożyć pracę w czasie, aby osiągnąć zamierzone cele.

Język
Angielski lub polski.

W ramach programu

 • nagrane video lub krótkie spotkanie online z zespołem – informacja o programie współpracy,
 • seria spotkań z liderami i liderkami, całymi zespołami – każde spotkanie poświęcone na ćwiczenia praktycznych umiejętności i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • projektuję procesy, narzędzia i materiały, które pomagają zespołowi korzystać ze zbudowanych umiejętności.

EFEKTY PROGRAMU

ZAANGAŻOWANIE

W wielu przypadkach w zespołach, które przeszły przez ten program wzrasta raportowane zaangażowanie osób w zespole (mierzone za pomocą narzędzi do monitorowania zaangażowania)

WSPÓŁPRACA

Dzięki komunikacji opartej o talenty zmniejsza się czas potrzebny na „kick-off” projektów i nowych inicjatyw. 

RELACJA Z LIDEREM/LIDERKĄ

 • Rozmowy 1 na 1, rozwoje, o celach są konkretne, prowadzą do zbudowania dobrej relacji z pracownikami i pracowniczkami.
 • Cele są lepiej dobrane, a przez to realizowane w większym stopniu.

Zapraszam do kontaktu za pomocą dowolnego z poniższych kanałów.

Mój adres mailowy: kontakt [ a t ] npp.run

Napisz do mnie wiadomość:

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Juszczyk Near-perfect Performance. Wysyłając wiadomość, przekazujesz mi adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności osadzonej na tej stronie internetowej