Zapisz się na newsletter

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Juszczyk Near-Perfect Performance. Wysyłając wiadomość, przekazujesz mi adres e-mail. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności osadzonej na tej stronie internetowej.
Przykładowy list, który wysyłam w każdą sobotę. 📪
Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Dominik Juszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dominik Juszczyk Near-Perfect Performance. Wysyłając wiadomość, przekazujesz mi adres e-mail. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności osadzonej na tej stronie internetowej.
Przykładowy list, który wysyłam w każdą sobotę. 📪

lipiec 2024

#241 Jak poradzić sobie z ciemną stroną talentu? Rozmowa z Mileną Pawlak

Większy zysk w efektywności działania osiągniesz pracując z niedojrzałościami talentu i jego ciemnymi stronami, niż próbując zmienić słabości w mocne strony. To jest mocne założenie stojące u podstaw podejścia opracowanego przez Gallupa – CliftonStrengths. Dlaczego tak jest? Talent to naturalny i powtarzalny sposób działania, myślenia i reagowania. To coś, co jest dla nas dostępne i niemal automatyczne. Jeżeli te automatyzmy nam nie pomagają, tylko utrudniają, to będziemy doświadczać tego częściej niż słabości. Dlatego właśnie warto pracować nad rozwojem swoich talentów. O tym rozmawiamy, bardzo praktycznie, z Mileną Pawlak. Zapraszam do korzystania z tego o czym opowiadamy i do rozmowy z nami!

Read More